thần khí chúa
Thần Khí tái sinh

Thần Khí tái sinh

Hoạt động của Chúa Thánh Thần đã được hứa từ trước: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,26-27 x. Ed 37,24).

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh

Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh Thần Khí của Đức Kitô Phục sinh được trao ban cho Giáo hội trong ngày lễ Ngũ Tuần, đồng thời chính Thần Khí ấy cũng được ban cho các tông đồ để các ngài hiểu được mầu nhiệm của Đức Kitô