thằng tù
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(8)

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô(8)

Mỗi kỷ niệm về Anh trong chuyến đi từ Xêdarê đến Rôma được tôi và bạn thân đánh giá là bảo ngọc, là gia bảo mà chúng tôi có nhiệm vụ phải bảo trì một cách cẩn trọng tối đa.