Thánh Anrê
Thánh Anrê

Thánh Anrê

Cũng như anh trai mình là Thánh Simon Phêrô, Thánh Anrê làm nghề đánh cá. Ngài là môn đệ của Thánh Gioan tẩy giả. Tuy nhiên, khi Gioan giơ tay chỉ về phía Đức Chúa Giêsu và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa,” Anrê đã lập tức rời bỏ Gioan tẩy giả mà đi theo Thầy Chí Thánh.