Thánh Barnabê
Thánh Barnaba

Thánh Barnaba

Tên của Dù không phải là một trong số mười hai Tông đồ được Đức Chúa Giêsu tuyển chọn, nhưng Thánh Barnaba (Barnabê) được Thánh ký Luca gọi là tông đồ trong sách Tông đồ Công vụ của ngài.ngài là Giuse nhưng các tông đồ đổi thành Barnaba. Danh xưng này có nghĩa là “con của sự an ủi”.