thánh gioan baotixita
Viếng thăm và chào chúc

Viếng thăm và chào chúc

Trẻ Gioan Baotixita được sinh ra với nhiều ơn trọng đại. Nhờ sự Đức Maria đến viếng thăm và chào chúc thánh nữ Isave là người mẹ lúc đang mang thai con trẻ Gioan Baotixita (Lc 1,39-45).

Chút tâm tình dịp lễ thánh Gioan Baotixita

Chút tâm tình dịp lễ thánh Gioan Baotixita Để có sức dấn thân vào sứ vụ khó khăn đó, người tiên tri rất cần ơn Chúa dồi dào phong phú, nhờ chiêm niệm, nhờ sống thanh thoát tách lìa hưởng thụ, nhất là khiêm nhường bén nhạy lắng nghe ý Chúa.