Thánh Gioan Kim khẩu
Thánh Gioan Kim khẩu

Thánh Gioan Kim khẩu

Thánh Gioan Kim khẩu là một Giám mục tuyệt vời và ngài đã làm được những việc rất phi thường. Mỗi ngày, Gioan thuyết giảng một hoặc hai lần, ngoài ra Gioan còn nuôi dưỡng những người nghèo và chăm sóc các trẻ mồ côi...