Thánh lễ thánh hóa bàn thờ mới và nhà nguyện Xẻo Trôm

Thánh lễ thánh hóa bàn thờ mới và nhà nguyện Xẻo Trôm Sáng ngày 19.2.2017, Đức Giám mục GP Long Xuyên Giuse Trần Xuân Tiếu đã chủ sự thánh lễ thánh hóa bàn thờ mới và nhà nguyện Xẻo Trôm thuộc giáo xứ Chánh tòa Long Xuyên mới được xây dựng.

Chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật

Chủ tế rửa tay trong phần chuẩn bị lễ vật Ngay từ năm 1971, trong cương vị là Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ Địa phận Kontum, cha Phan Thanh Văn đã biên soạn bài Mục vụ Lễ tế Tạ ơn qua bản “Trình bày Tổng quát về Sách lễ”

Xin ơn thánh hóa các linh mục

Xin ơn thánh hóa các linh mục Điều quan trọng là linh mục biết đón nhận những tiếng gọi ấy. Và khi ý thức được đúng những đòi hỏi của những tiếng gọi ấy, linh mục sẽ càng cảm thấy mình rất cần đón nhận ơn Chúa và những đỡ nâng của bất cứ ai

thánh hoá linh mục trong những gặp gỡ

thánh hoá linh mục trong những gặp gỡ Từ bầu khí thiêng liêng ấy, tôi tự hỏi : Linh mục Việt Nam cần được thánh hóa một cách cụ thể ở lãnh vực nào hơn cả. Với kinh nghiệm, tôi tạm trả lời : Linh mục Việt Nam cần được thánh hóa hơn hết trong lãnh vực gặp gỡ.