Thánh Inhaxiô Antiôkia
Thánh Inhaxiô Antiôkia

Thánh Inhaxiô Antiôkia

Inhaxiô là vị giám mục thứ ba của thành Antiôkia. Đây là thành phố nơi Thánh Phêrô đã hoạt động trước khi chuyển tới Rôma. Đây cũng là thành phố mà các môn đệ của Đức Chúa Giêsu lần đầu tiên được gọi là Kitô hữu.