thánh nữ Têrêsa hài đồng giêsu
Gia đình Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Một gia đình Thánh

Gia đình Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu : Một gia đình Thánh

Một gia đình sống đạo đức, ơn nghĩa và biết kính sợ Thiên Chúa, tôn trọng mọi người như vậy, nên thế giới đã không ngạc nhiên khi sau Têrêxa Hài Đồng Giêsu, tháng 10.2015 vừa rồi, cha mẹ cô cũng được Giáo hội tôn phong hiển thánh

NHÌN VỀ TRUYỀN GIÁO

NHÌN VỀ TRUYỀN GIÁO Đừng quá phô trương tự hào về số đông, nhưng hãy ưu tiên lo thêm phẩm chất cho các người truyền giáo. Đối với họ, sống là Đức Kitô.
Đừng quá lo đến những việc lớn lao, nhưng hãy ưu tiên làm những việc nhỏ với tình mến phó thác, vâng phục thánh ý Chúa.
Đừng quá chú trọng đến lối sống náo động ồn ào, nhưng hãy ưu tiên lo sống tĩnh lặng với Chúa, để tình yêu Chúa tỏa sáng ra nơi họ.