NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG GIÁO BẰNG ÐÁ ÐẸP NHẤT NƯỚC Ý (P17)

NHỮNG CÔNG TRÌNH CÔNG GIÁO BẰNG ÐÁ ÐẸP NHẤT NƯỚC Ý (P17) Tu viện Greccio đã được xây dựng trên mảnh đất từng cưu mang thánh Phanxicô thành Asssisi vào giai đoạn khó khăn nhất và là nơi ngài trải qua những ngày tháng cuối đời.

Thánh Phanxicô Assisi

Thánh Phanxicô Assisi Có lần Phanxicô đã đổi bộ áo của mình để lấy bộ áo tơi tả của một người nghèo khó, Phanxicô Assisi muốn thực sự cảm nghiệm cái nghèo cùng cực của người ấy. Phanxicô cũng chăm sóc những người bệnh hủi trong một bệnh viện gần đó. Dẫu vậy, Thánh nhân vẫn cảm thấy cần phải làm nhiều việc hơn nữa.