Thánh Vinhsơn Phaolô
Thánh Vinhsơn Phaolô

Thánh Vinhsơn Phaolô

Dù cho Vinhsơn Phaolô là người đầy bác ái, tuy vậy, Thánh nhân vẫn khiêm tốn nhìn nhận rằng theo sức tự nhiên, ngài chẳng thể làm được như thế. “Tôi là người cứng cỏi, cộc cằn và hay nóng giận,” Thánh Vinhsơn nói, “tất cả là do bởi ơn Chúa!”