Thánh Wenceslaus
Thánh Ven-xét-lao, tử đạo

Thánh Ven-xét-lao

Dù trên cương vị lãnh đạo dân, Thánh Ven-xét-lao đã không sống xa hoa, xa Chúa, xa dân. Ngài đã sống đời sống giản dị, khiêm nhu và công chính. Thánh nhân đã dùng của cải riêng để mở mang các cơ sở công giáo. Ngài đã đặt ích lợi của Giáo Hội lên trên lợi ích cá nhân mình.