thảo luận
Nẻo đường

Nẻo đường

Thập giá là một sự điên rồ với người Hy Lạp; Thập giá là một ô nhục với người Do Thái. Thật ra, Thập giá là thách đố đối với tất cả mọi người, những kẻ mang thân phận “người phàm mắt thịt”.

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII uốc hội đã thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Khóa XIII và năm 2015; về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014