thập tự
Tử hình trên Thập tự giá

Tử hình trên Thập tự giá

Hành hình trên thập tự giá là một hình phạt dã man, gây đau đớn kéo dài cho đến chết, và đã được bắt nguồn từ thời đế chế Assyria trước khi bị hủy bỏ để tôn vinh Chúa Giêsu.