thất nghiệp
Thất nghiệp gia tăng ở giới trẻ

Thất nghiệp gia tăng ở giới trẻ

Kể từ khi khủng hoảng kinh tế bùng nổ vào năm 2008, tỷ lệ người thất nghiệp trên thế giới, đặc biệt ở giới trẻ, ngày càng gia tăng. Thống kê năm 2015 của Học viện Thống kê Ý (Istat) cho biết tỷ lệ người thất nghiệp là 12,7%, nhưng ở những người từ 15-25 tuổi lên tới 44%.