Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh

Gặp gỡ chúa giêsu phục sinh Chúa Phục Sinh hiện diện trong tôi. Tôi chia sẻ với Người đủ mọi chuyện của đời tôi. Người đồng hành với tôi trên mọi chặng đường. Tôi nhớ lại cảnh Chúa Phục Sinh đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau. Chúa Phục Sinh đã tỏ ra rất gần gũi với các ngài (x. Lc 24,13-33).

Nhìn thấy Chúa và ở lại với Chúa

Nhìn thấy Chúa và ở lại với Chúa “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu đã ngỏ lời như thế với hai môn đệ khi các ông lên tiếng hỏi “Rabbi! Thầy ở đâu?”. Hai môn đệ đến với Chúa, nhìn thấy nơi Chúa đang ở và ở lại với Chúa.