Thầy giáo Nguyễn Việt Hồng
Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời

Người thầy lặng lẽ kết mật cho đời

Ở ngưỡng lục tuần, thầy giáo Phêrô Nguyễn Việt Hồng (Giáo xứ Thánh Phaolô, Giáo hạt Tân Sơn Nhì) tự nhận mình vẫn còn “máu”, vẫn mê việc Nhà Chúa.