thế chiến thứ 2
Đức Giáo hoàng Piô XII và nỗ lực cứu sống người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến

Đức Giáo hoàng Piô XII và nỗ lực cứu sống người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến

Cuối tháng 5.2015, một Đại hội đã được tổ chức tại Roma về đề tài “Tòa Thánh, người tị nạn và các tù binh chiến tranh, hoạt động của Đức Giáo hoàng Pacceli”. Đại hội cũng đề cập đến phần đóng góp của Đài Phát thanh Vatican trong việc tìm kiếm tù binh chiến tranh.