thiên chúa làm người
Chúa làm người

Chúa làm người

Mùa Giáng Sinh là mùa của lễ hội, kinh doanh mua sắm, bán buôn, và không ai phủ nhận hiện trạng này đang phổ biến ngoài xã hội.