Đức Giáo Hoàng mang thông điệp hòa giải đến Mỹ

Đức Giáo Hoàng mang thông điệp hòa giải đến Mỹ Để quảng bá tinh thần hòa giải, kết nối và chia sẻ đó, nhiều giáo dân cũng như các Hội đồng của ba thành phố ở bờ Đông Hoa Kỳ, nơi ĐTC sẽ dừng chân, như Washington, New York và Philadelphia đều náo nức đề ra những sáng kiến và chương trình độc đáo.