Từ những chuyến hành hương...

Từ những chuyến hành hương... Mỗi năm, các điểm hành hương cả trong lẫn ngoài nước đón không biết bao Kitô hữu viếng thăm. Họ đến đó, mang theo tâm tình riêng trong sự hiệp nhất đức tin, để rồi khi ra về, hành trang lại đong đầy thêm bao cảm xúc.

Xuất hành

Xuất hành Theo Thánh Kinh, cuộc Xuất Hành là biến cố Thiên Chúa dùng để giải phóng dân Do Thái khỏi sự áp bức của người Ai Cập vào khoảng năm 1250 TCN.

Thử

Thử Thiên Chúa thử thách dân Ngài : “đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn” (Gr 1,2-3). “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em, là thứ qúy hơn vàng gấp bội” (1Pr 1,7 x. G 7,17-18 23,10 Tv 11,5 Is 11,25 Dcr 13,9 Ml 3,3 Ge 1,12)