THÀNH LẬP THƯ VIỆN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THÀNH LẬP THƯ VIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam được đặt tại lầu 2 của trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Con người vào thời Chúa Giêsu tiến bộ đến mức nào?

Con người vào thời Chúa Giêsu tiến bộ đến mức nào? Những người từng có duyên và cơ may chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu có thể sở hữu năng lực tư duy phức tạp và mang tâm lý hoài nghi hơn người thời nay vẫn tưởng.

Ấp ủ về một thư viện văn hóa Công Giáo Việt Nam

Ấp ủ về một thư viện văn hóa Công Giáo Việt Nam “Kinh nghiệm về hoạt động thư viện và đóng góp xây dựng thư viện văn hóa Công giáo Việt Nam” là chủ đề của hội thảo do Ủy ban Văn hóa (UBVH) trực thuộc HĐGMVN tổ chức ngày 9.11.2017 ở văn phòng HĐGMVN.