Đừng như ông nhà giàu keo kiệt !

Đừng như ông nhà giàu keo kiệt ! Bài giảng theo Tin Mừng thánh Luca của vị linh mục chủ tế về ông nhà giàu và một người tên Lazarô đã khiến tôi suy nghĩ khi vị linh mục trẻ đã liên hệ và so sánh về những người giàu có và những Lazarô thời hiện đại.

Nghịch lý học nghề hiện nay

Nghịch lý học nghề hiện nay Trước hết, đa số học viên chọn con đường này đã dở dang học vấn phổ thông, thiếu kiến thức căn bản về nhân văn, khoa học, trình độ và phương pháp tư duy khiến việc học trở nên như ma trận hên xui.