thực trạng
Ngày mai sẽ ra sao ?

Ngày mai sẽ ra sao ?

Dù ngày mai được hiểu thế nào, tôi vẫn thấy mình có trách nhiệm phải chuẩn bị đi vào đó một cách tốt nhất. Cách chuẩn bị tốt nhất để đi vào tương lai là hãy sống tốt ngay chính hôm nay.