Trả lại tên cho rượu !

Trả lại tên cho rượu ! Đã lâu lắm rồi, chắc chẳng còn ai nhớ chính xác mốc thời gian xuất hiện hương vị rượu gạo. Chỉ biết rằng, trong các hội hè, đình đám, ma chay, cưới hỏi...