Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục

Rời bỏ mafia Nhật để trở thành linh mục Từ một kẻ sai vặt và chạy chân cho mafia Nhật Bản (yakuza), cha Donald Calloway đã trở thành một ví dụ có thực cho sự cải tâm quay về nẻo chính nhờ vào lòng yêu thương của Thiên Chúa.

Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT”

Tiếng gọi của thánh tâm Chúa Giêsu: “CHA KHÁT” Tôi như nghe được tiếng Chúa Giêsu đã kêu lên xưa trên thánh giá: “Cha khát”. Tôi hiểu Chúa khát tôi hãy đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa Cha, qua sự Người đang vâng phục Chúa Cha mà hy sinh mình trên thánh giá, để cứu nhân loại.