tin tưởng
Ðức Thánh Cha Phanxicô, 3900003

Ðức Thánh Cha Phanxicô, 3900003

Trên người Đức Phanxicô xưa nay hầu như không có sắc vàng : Nhẫn ngư phủ của ngài bằng bạc. Thánh giá mà vị chủ chăn của Giáo hội hoàn vũ đang đeo làm bằng thép, được ngài giữ từ khi còn làm Tổng Giám mục Buenos Aires, Argentina.

Tin cậy (tin tưởng) và tầm quan trọng

Tin cậy (tin tưởng) và tầm quan trọng “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ... Từ nay anh không được làm quản gia nữa” (Lc 16,2).

Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975

Một cái nhìn về Hội Thánh địa phương sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 Từ thời sự, Hội Thánh đã đi tìm về Nguồn. Nguồn là Lời Chúa. Nhờ Lời Chúa để phân biệt đúng sai. Cái sai thì bỏ, cái đúng thì giữ lại và phát triển.