Tôi là môn đệ
Lá thư ngỏ gửi thân nhân của Đức Giêsu

Lá thư ngỏ gửi thân nhân của Đức Giêsu

Tôi là môn đệ của Thầy Giêsu. Thầy của tôi là em. Là cháu của quý vị. Tôi không hề biết quý vị, vì giữa chúng ta có một khoảng cách xa ngàn trùng, xa vời vợi.