Người tôi tớ tỉnh thức đợi chờ

Người tôi tớ tỉnh thức đợi chờ Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta: “Trong Năm Thánh này, chúng ta hãy để Thiên Chúa làm ngạc nhiên chúng ta.