Đối thoại với anh em tôn giáo bạn

Đối thoại với anh em tôn giáo bạn Trong cuộc sống hằng ngày, có dịp gặp gỡ, làm việc và tiếp xúc với nhiều người khác tôn giáo, các giáo hữu có nghĩ rằng mình đang ở trong những cuộc đối thoại liên tôn?

Tổng kết để khai trương

Tổng kết để khai trương THờI gian tại Việt Nam lúc này là đầu năm dương lịch và cuối năm âm lịch.
Thời gian này là thời gian tổng kết. Tổ chức nào cũng tổng kết. Lớn thì tổng kết lớn. Nhỏ thì tổng kết nhỏ, đôi khi cũng lớn.