tôn giáo
Giới trẻ với tôn giáo và tính hiện đại

Giới trẻ với tôn giáo và tính hiện đại

Giới trẻ là những người có tuổi đời đang độ thanh niên, có sức vóc, sôi nổi nhiệt huyết, nhiều hoài bão. Họ là nguồn lực tiềm năng của Giáo hội và đất nước, hứa hẹn triển vọng phát triển.

Nhà thờ

Nhà thờ Mình buồn vì tôn giáo bị đánh giá thấp như thế. Nhưng biết làm sao được, vì ngôi thánh đường, tín hiệu của tôn giáo đã không nói lên được ý nghĩa cao quý của tôn giáo. Nó tiều tụy quá. Nó rách rưới quá.