tôn kính đức mẹ
Tôn kính Mẹ Maria

Tôn kính Mẹ Maria

Một nét đặc sắc đã khởi phát từ lâu trong Giáo hội phương Tây, được du nhập vào Việt Nam và đã trở thành truyền thống nơi nhiều họ đạo, cộng đoàn trong tháng này là các buổi tiến hoa dâng Mẹ. Chính vì vậy, tháng 5 còn được các tín hữu quen gọi là Tháng Hoa.

Ðền vàng quỳ trước dâng hoa

Ðền vàng quỳ trước dâng hoa Từ sau Chúa nhật Phục Sinh, lịch sinh hoạt phụng vụ hằng năm của nhà đạo mình xem ra có vẻ chùng chậm, lơi nhịp và êm ả hơn.