Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong Chân phước Junipera Serra lên bậc Hiển Thánh

Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự buổi lễ phong Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tôn phong Chân phước Junipero Serra lên bậc Hiển Thánh lúc qua 4 giờ chiều ngày thứ Tư 23.9 (giờ địa phương) tại Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Thủ đô Washington - Hoa Kỳ