Tôn sùng thánh Giuse
Từ lòng sùng kính Thánh Cả…

Từ lòng sùng kính Thánh Cả…

Nhiều họ đạo khắp nơi đã chọn thánh Giuse làm tên gọi chính thức hoặc làm bổn mạng. Thánh Cả như tấm gương tuyệt hảo cho các tín hữu để đi qua năm tháng, trong các sinh hoạt, bà con luôn để ý, cố gắng noi theo ngài.

Bắt chước Thánh Giuse tế nhị trong mọi tương quan

Bắt chước Thánh Giuse tế nhị trong mọi tương quan Không kể những ơn đặc biệt tôi nhận được trong những trường hợp đặc biệt do thánh Giuse, tôi còn thường xuyên nhận được từ thánh Giuse nhiều bài học hữu ích cho đời sống đức tin của tôi. Một trong những bài học hữu ích đó, là sự tế nhị trong các tương quan.