Món nợ của tình yêu mến

Món nợ của tình yêu mến Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên đã chia sẻ: "Là giám mục, tôi mắc nợ các linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu. Món nợ lớn nhất là món nợ của tình yêu mến và quý trọng nơi mọi người".