Các giáo hạt GP Hưng Hóa tổng kết mục vụ

Các giáo hạt GP Hưng Hóa tổng kết mục vụ Những ngày trung tuần tháng 11, nhiều giáo hạt thuộc GP Hưng Hóa đã tổ chức tổng kết mục vụ năm 2016.

Tổng kết...

Tổng kết... Năm nào cũng vậy, với công chức nhà nước, việc tổng kết cuối năm khiến nhịp điệu thời gian luôn sôi động, tất bật vào những ngày cuối cùng năm cũ và lan sang cả những ngày đầu của năm mới dương lịch.

Giáo xứ có cần tổng kết

Giáo xứ có cần tổng kết Mùa Xuân mới đang trở về trên quê hương Việt Nam. Nhiều cơ quan, đoàn thể xã hội đang bước vào tổng kết cuối năm. Nhiều giáo xứ, đoàn thể Công giáo cũng đang thu thập số liệu, thống kê, ghi nhận những việc đã làm và dự định những việc sẽ làm trong năm mới...