Tông thư
“Hang đá Giáng Sinh là kiệt tác về truyền giáo”

“Hang đá Giáng Sinh là kiệt tác về truyền giáo”

Trong chuyến thăm ngắn vào ngày 1.12 đến Greccio, miền trung Ý, nơi thánh Phanxicô đã dựng lại cảnh Giáng Sinh đầu tiên, Ðức Giáo Hoàng đã ký tông thư “Admirabile signum” - “Dấu chỉ tuyệt vời”, theo Vatican News.

Tu hội đời

Tu hội đời Các Tu Hội Đời bắt đầu được thành lập từ năm 1947, qua Tông thư Provida Mater Ecclesia (Giáo Hội Mẹ Quan phòng) của Đức Giáo hoàng Piô XII.