Trái tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường

Trái tim Chúa Giêsu Cảm thương thân phận đó, Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy. Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học cùng Thầy, vì Thầy có lòng hiền lành và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).

Đem tình yêu Thánh tâm Chúa Giêsu đến cho những người đau khổ

Đem tình yêu Thánh tâm Chúa Giêsu đến cho những người đau khổ Dần dần, khi cầu nguyện như thế, tình yêu Trái Tim Chúa đã đi vào lòng tôi. Tình yêu ấy như làm cho lòng tôi, dù đang nặng nỗi đau buồn, lại nở ra hoa, một thứ hoa có yêu thương và vui mừng.