Kỷ niệm 131 năm Đức Mẹ hiện ra ở Trà Kiệu (1885-2016)

Kỷ niệm 131 năm Đức Mẹ hiện ra ở Trà Kiệu (1885-2016) Ngày 31.5.2016, Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu đã được tổ chức tại nhà thờ trên đỉnh đồi Bửu Châu của Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu - GP Đà Nẵng với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu đến từ mọi miền đất nước.