Ðức Mẹ là Nữ Vương của trái tim tôi

Ðức Mẹ là Nữ Vương  của trái tim tôi Trong trái tim tôi, Nữ Vương dịu hiền dạy tôi những điều kiện căn bản để tôi nên người, nên con Chúa, nên môn đệ Đức Kitô, nên mục tử được sai đi.

Tiếng kêu của trái tim

Tiếng kêu Để soi sáng cho tình hình chia rẽ, những người có trách nhiệm đã tìm đến lời chỉ giáo của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, dịp khai mạc Năm Thánh Việt Nam ngày 17.11.2009. Chính lời chỉ giáo đó lại nhắc đến đường hướng mục vụ trong Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Biến đổi trái tim

Biến đổi trái tim Khi tôi thực sự tha thiết muốn đón nhận ơn Chúa Cứu Chuộc, Mẹ lại dạy tôi là hãy chân thành cộng tác với ơn Chúa, mà biến đổi trái tim mình. Mẹ cho tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít

Biến đổi trái tim

Biến đổi trái tim Khi tôi thực sự tha thiết muốn đón nhận ơn Chúa Cứu Chuộc, Mẹ lại dạy tôi là hãy chân thành cộng tác với ơn Chúa, mà biến đổi trái tim mình. Mẹ cho tôi nhớ lại lời thánh vương Đavít

Làm chứng cho Chúa bằng trái tim theo gương Chúa

Làm chứng cho Chúa bằng trái tim theo gương Chúa Được sống cạnh một số người thực sự mến thánh giá Chúa, tôi thấy sức mạnh của tình yêu Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta không phải là ở sự Chúa nâng cao mình lên, nhưng là ở sự Chúa hạ mình xuống, như tự chôn vùi mình.