Để mùa hè của thiếu nhi được bổ ích…

Để mùa hè của thiếu nhi được bổ ích… Bước vào mùa hè, học sinh không đến trường mà tỏa về sinh hoạt tại địa phương. Vì thế, các đoàn hội phụ trách thiếu nhi ở khu phố, phường xã, giáo xứ... cần quan tâm góp phần tổ chức tốt mọi hoạt động hè cho các em.