Nhật ký Đức Giêsu P2

Nhật ký Đức Giêsu P2 Hôm nay thánh đài Giêrusalem đã vãn người. Tín đồ hành hương đã dỡ lều và lục tục ra về. Thương buôn cũng cuốn gói nhảy phóc lên lưng lạc đà theo hướng Tây trực chỉ Gióppê...

Con ơi, hãy trở về

Con ơi, hãy Trong băn khoăn thao thức, tôi cầu nguyện với Chúa một cách tha thiết, xin Chúa ban cho tôi một lời an ủi. Chúa thương trả lời tôi. Tôi nghe tiếng Chúa phán trong lòng tôi rằng: “Con ơi, hãy trở về”.

Xin cho con biết đón nhận ơn trở về

Xin cho con biết đón nhận ơn trở về Không còn gì để nghi ngờ là Chúa đã đến với tôi qua trung gian những con người bình dị ấy.Tôi thấy mình được an tâm hơn. Bởi vì tôi cảm thấy trái tim Chúa ở trong tôi, Người đốt lên trong tôi lửa phó thác bầng bầng giúp tôi trở thành của lễ.