trống kèn
Trống kèn ma chay

Trống kèn ma chay

Khi có người thân qua đời, các thành viên trong gia đình đều tất bật lo toan tang lễ sao cho hoàn hảo nhất. Ngoài các nghi thức truyền thống, có những gia đình mời thêm ban nhạc hiếu.