trọng trách
Giáo lý viên cần ngôn hành đồng nhất

Giáo lý viên cần ngôn hành đồng nhất

Đại hội Giáo lý lần thứ V được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, với chủ đề “Đào tạo giáo lý viên (GLV), con người của hiệp thông để loan báo Tin Mừng”, cho thấy việc đào tạo GLV là một mảng thiết yếu trong đời sống Giáo hội.

Thức tỉnh

Thức tỉnh Đón mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta khắc ghi : nhờ thập giá mình mới có ơn cứu độ...