Trứng Phục Sinh

Trứng Phục Sinh Sáng thứ Tư tuần thứ V mùa Chay, mình đang cùng các vị trong Ban Thường vụ bàn về việc chuẩn bị cho Tuần Thánh, có cha sở cùng dự.

Lan tỏa một nét văn hóa trong mùa Phục Sinh

Lan tỏa một nét văn hóa trong mùa Phục Sinh “Những quả trứng được nhuộm màu và vẽ lên các hình ảnh tùy ý. Tập tục này đã có lâu đời, phổ biến từ thế kỷ 12, khi hầu như các nước châu Âu theo Thiên Chúa giáo, đều lấy trứng làm biểu tượng cho ngày lễ mừng Chúa sống lại...”.