Có một ngôi trường như thế...

Có một ngôi trường như thế... Từ những giúp đỡ cho trẻ khiếm thính của trường trên địa bàn tỉnh, tiếng lành được đồn đi xa hơn. Dần dần, nhiều phụ huynh có con chẳng may bị khiếm khuyết ở các tỉnh như An Giang, Long An, Bến Tre,... đã gởi con vào học.