Trương Vĩnh Ký
Về Cái Mơn,viếng bia Trương Vĩnh Ký

Về Cái Mơn, viếng bia Trương Vĩnh Ký

Cái Mơn nổi tiếng là xứ trái cây, hoa kiểng. Từ Sài Gòn, qua Cầu Hàm Luông, trẩy theo quốc lộ 57, dọc hai bên đường vào mùa này sẽ thấy bà con đang gieo trồng cho vụ Tết, mỗi nhà một giống, một loại, tất bật. Tới Cái Mơn tức trở về với làng quê thuần hậu.

Người đầu tiên ghi nhận công trình của linh mục Ðặng Ðức Tuấn

Người đầu tiên ghi nhận công trình của linh mục Ðặng Ðức Tuấn Đó là học giả Petrus Trương Vĩnh Ký, sinh năm 1837 tại Cái Mơn, tỉnh Vĩnh Long, kém linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn 31 tuổi.

Tóm tắt truyện kiều: Tích Túy - Kiều

Tóm tắt truyện kiều: Tích Túy - Kiều Đời Gia tĩnh nhà Minh, có họ Vương làm quan viên ngoại, sinh được ba đứa con, con út trai là Vương quan, con đầu lòng hai đứa gái là Túy kiều với Túy vân, hai gã nhan sắc đẹp đẽ xinh tốt quá chừng, lại thêm học hành thông minh, lịch sự đủ điều, cầm, kì, thi, họa chẳng thua ai.

PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ CHÚ GIẢI VỀ CÁC LOẠI TẦU THUYỀN CỦA AN NAM *

PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ CHÚ GIẢI VỀ  CÁC LOẠI TẦU THUYỀN CỦA AN NAM * Tầu thuyền đi biển đều làm bằng các thứ gỗ như kể trên, nhưng thường thì các tầu thuyền đi biển ở Bình Định hay Bắc Kỳ thì làm bằng gỗ kiền kiền, gỗ chò hay gỗ gò mỡ (?).

Trương Vĩnh Ký viết chuyện đời xưa

Trương Vĩnh Ký viết chuyện đời xưa Kêu rằng: Chuyện đời xưa, vì nó là những chuyện kẻ lớn trước ta bày ra để mà khen sự tốt, chê sự xấu cho người ta sửa cách ăn nết ở cho tử tế.
Ta cũng có thêm một hai chuyện thiệt tích mà có ý vị, vui, dễ tức cười, cũng để cho người ta thấy khen mà bắt chước, thấy chê mà lánh xa.