Tin mới

Từ yêu những câu Kiều...
Từ yêu những câu Kiều...
Một giáo dân hiện ngụ ở giáo xứ Hy Vọng (quận Tân Bình, TPHCM) sở hữu một tác phẩm độc đáo bằng gỗ chạm khắc Truyện Kiều. Đó là ông Kiều Ngọc Hưởng, 75 tuổi, người gốc Nam Định.
Từ yêu những câu Kiều...
Từ yêu những câu Kiều...
Một giáo dân hiện ngụ ở giáo xứ Hy Vọng (quận Tân Bình, TPHCM) sở hữu một tác phẩm độc đáo bằng gỗ chạm khắc Truyện Kiều. Đó là ông...