Gieo Tin mừng bằng phim ảnh

Gieo Tin mừng  bằng phim ảnh Với xu hướng truyền thông hiện đại, linh mục Fx. Nguyễn Minh Nhật - OP đã đem Lời Chúa đến với mọi người qua chương trình “Để Lời được lớn lên” bằng các đoạn phim (clip) sinh động và ý nghĩa.