tu đoàn nữ bác ái xã hội
Thiên Thảo Đường xoa dịu nỗi đau

Thiên Thảo Đường xoa dịu nỗi đau

Cũng như nhánh nam, Tu đoàn nữ hiện dấn thân vào nhiều lãnh vực như làm giếng nước sạch cho vùng nghèo, nuôi heo tín dụng, may đồ tặng công nhân, học sinh nghèo…